I have completed 1,000 steps and the device shows a different number

Последна промяна:


Както всяко технически сложно устройство, часовникът също има грешка в измерването. Основната стойност на крачкомера не е задълбочено преброяване на предприетите стъпки, а отчитане на интензивността на физическата активност. Следователно е допустима малка грешка.


This article was helpful for 1 person. Статията полезна ли е за Вас?