My watch says everything in English. How do I set another language?

Последна промяна:


Вашето устройство има ограничен набор от езици. На устройството е инсталиран същия език, както в приложението на вашия смартфон. Ако обаче езикът на приложението не се поддържа от устройството, езикът по подразбиране е настроен на английски. Можете да намерите и инсталирате някои езици в списъка „Регионални настройки“. Работим за разширяване на списъка с налични езици.

Image 462


This article was helpful for 3 people. Статията полезна ли е за Вас?