I disconnected the charger from the watch without disconnecting it from the power source. The charger is magnetized to the strap and the strap becomes hot.

Posledná úprava:


Najskôr odpojte nabíjačku zo zdroja elektrickej energie, a až potom od smart hodiniek. Canyon smart hodinky sú kompatibilné iba s nabíjačkami, ktoré majú ochranu proti skratu. Odporúčame používať ich iba s nabíjačkami Canyon.

Image 467


This article was helpful for 1 person. Pomohol vám tento článok?