The weather is not displayed or the temperature readings do not correspond to the actual values according to the data from other measuring devices

Последна промяна:


Данните за времето на вашето устройство се предават от Интернет чрез свързан смартфон. Следователно смартфонът трябва да е свързан с интернет, за да получи информация. Стойностите на вашето устройство може да се различават от другите устройства за измерване на времето поради факта, че метеорологичните стойности от Интернет са осреднени и прогнозирани.


This article was helpful for 1 person. Статията полезна ли е за Вас?