The weather is not displayed or the temperature readings do not correspond to the actual values according to the data from other measuring devices

Posledná úprava:


Údaje o počasí sú na vašom zariadení zobrazované z internetu prostredníctvom pripojeného smartphonu. Preto, ak chcete získavať tieto informácie, smartphone musí byť pripojený na internet.Hodnoty počasia na vašom zariadení sa môžu líšiť od hodnôt uvedených na iných zariadeniach vplyvom toho, že uvedené hodnoty počasia zbierané z internetu sú spriemerované, a predstavujú iba odhadovanú predpoveď.


This article was helpful for 1 person. Pomohol vám tento článok?