I did not manage to pair my Bluetooth Smart Watch to my smartphone.

Последна промяна:

smart watch bluetooth Android pairing Canyon Life

Ако имате смартфон с Android

Когато се опитате да намерите своя смарт часовник в приложението Canyon Life и видите съобщение „Няма намерено устройство“:

Image 5

This may mean that you have already paired your Smart Watch in your smartphone Settings. Do not pair your Smart Watch directly in Android Settings as Bluetooth device here. If your Smart Watch is paired in Android Settings, unpair it in the list “PAIRED DEVICES”. In the example below a paired device is SW74 Smart Watch.

Това може да означава, че вече сте сдвоили своя смарт часовник в Bluetooth настройките на вашия смартфон. Не свързвайте своя смарт часовник директно в настройките на Android като Bluetooth устройство. Ако вашият смарт часовник е сдвоен в настройките на Android, прекратете сдвояването му в списъка „СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА“. В примера по-долу сдвоено устройство е SW74 Smart Watch.

Image 7

Ако видите своя смарт часовник в списъка „СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА“, прекратете сдвояването му и го сдвоете само през приложението Canyon Life по следния начин: Прекратяване на сдвояването на устройството -> OK -> Сдвояване на Bluetooth устройство -> Добавяне на устройство.

Image 8

Image 9

Ако имате iPhone с iOS

Отворете приложението Canyon Life. Когато видите съобщение „Няма намерено устройство“, натиснете „Сдвояване на Bluetooth устройство“.

Подгответе вашия смартфон и смарт часовник, както е показано на снимката по-долу. След това натиснете "Старт".

Image 11

Когато видите вашето устройство (SW 74, както в примера) в списъка, натиснете „Добавяне на устройство“.

Image 12

Когато получите „Заявка за сдвояване с Bluetooth“, натиснете „Сдвояване“.

Image 13


This article was helpful for 7 people. Статията полезна ли е за Вас?