I did not manage to pair my Bluetooth Smart Watch to my smartphone.

Last modified:

smart watch bluetooth Android pairing Canyon Life

Pokud máte chytrý telefon s Androidem

Při pokusu o nalezení chytrých hodinek v aplikaci Canyon Life se zobrazí zpráva “Zařízení nenalezeno”:

Image 5

This may mean that you have already paired your Smart Watch in your smartphone Settings. Do not pair your Smart Watch directly in Android Settings as Bluetooth device here. If your Smart Watch is paired in Android Settings, unpair it in the list “PAIRED DEVICES”. In the example below a paired device is SW74 Smart Watch.

Může to znamenat, že jste již chytré hodinky spárovali v nastavení chytrého telefonu. Nepárujte chytré hodinky přímo v nastavení Bluetooth. Pokud jsou chytré hodinky spárovány v Nastavení systému Android, zrušte jejich párování v systému v seznamu “PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ”. V níže uvedeném příkladu jsou spárovaným zařízením chytré hodinky SW74.

Image 7


Pokud se chytré hodinky zobrazí v seznamu “PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ”, zruště jejich spárování a spárujte je pouze v aplikaci Canyon Life takto: Zrušit spárování zařízení -> OK -> Spárovat zařízení Bluetooth -> Přidat zařízení.

Image 8

Image 9

Pokud máte chytrý telefon s iOS

Otevřete aplikaci Canyon Life. Pokud uvidíte zprávu "Nebylo nalezeno žádné zařízení", stiskněte ikonu "Spárujte zařízení Bluetooth".

Připravte svůj chytrý telefon a chytré hodinky dle obrázku níže. Poté stiskněte “Start”.

Image 11

Pokud uvidíte vaše zařízení (SW-74 jako příklad) v seznamu, stiskněte “Přidat zařízení”.

Image 12

Zobrazí se vyskakovací okno "Požadavek na spárování zařízení", stiskněte "Párovat".

Image 13


Tento článek byl užitečný pro 7 osob. Pomohl Vám tento článek?