I did not manage to pair my Bluetooth Smart Watch to my smartphone.

Posledná úprava:

smart watch bluetooth Android pairing Canyon Life

If you have an Android smartphone Ak máte smartfón so systémom Android

When you try to find your Smart Watch in Canyon Life application and you can see the message “No device found”:

Image 5


Môže to znamenať, že smart hodinky ste už spárovali v nastaveniach smartfónu. Nepárujte svoje smart hodinky priamo v nastaveniach Androidu ako zariadenie Bluetooth. Ak sú spárované v nastaveniach Androidu, zrušte ich párovanie v zozname „Spárované zariadenia“. V príklade nižšie je spárované zariadenie SW74 Smart Watch.

Image 7

If you see your Smart Watch in the list “PAIRED DEVICES”, unpair it and pair only in Canyon Life application like this: Unpair device -> OK -> Pair Bluetooth Device -> Add Device.

Ak sa smart hodinky zobrazujú v zozname "SPÁROVANÉ ZARIADENIA", zrušte ich a spárujte iba v aplikácii Canyon Life, nasledovne: Odpárovať zariadenie -> OK -> Párovať zariadenie Bluetooth -> Pridať zariadenie.


Image 8

Image 9

Ak máte iOS iPhone

Otvorte aplikáciu Canyon Life. Keď sa zobrazí hlásenie "Žiadne zariadenie sa nenašlo", stlačte tlačidlo "Spárovať zariadenie Bluetooth".


Pripravte si smartfón a inteligentné hodinky tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Potom stlačte tlačidlo "Štart".

Image 11

Keď sa v zozname zobrazí zariadenie (SW 74 ako v príklade), stlačte tlačidlo "Pridať zariadenie".


Image 12

Keď uvidíte "Žiadosť o párovanie Bluetooth", stlačte "Párovať".

Image 13


This article was helpful for 7 people. Pomohol vám tento článok?