Questions regarding the fitness band Canyon "Smart Coach" SB-75

Last modified:


Zahájil/a jsem měření EKG přímo přes náramek, ale nevidím výsledek

Otevřete aplikaci Canyon Life, ve spodní liště klikněte na ikonku "domů", zde klikněte na ikonu srdce "tepová frekvence", poté přejděte na "měření EKG." Zde uvidíte historii měření EKG, záznamy z měření, které byly zahájeny přes aplikaci či přes náramek.

Vyberte požadovaný časový interval pro zobrazení hledaného měření.

Po dokončeném měření bude pár minut trvat, než se data z náramku převedou do aplikace, chvíli prosím vyčkejte.

Během měření EKG se zobrazuje upozornění "špatný kontakt"

Navlhčete senzor a poté znovu spusťte měření.

V aplikaci Canyon Life mám přístup pouze k funkci zobrazení EKG. Funkce “Trenér” vyžaduje autorizaci

Funkce "Trenér" funguje pouze prostřednictvím logiky autorizace uživatele. Souvisí s nutností personalizace pro zpracování, ukládání a obnovu výsledků.

Bez autorizace není funkce “Trenér” k dispozici.

Změřil/a jsem si EKG, ale v aplikaci Canyon Life nejsou žádná nová data / sekce záznamů je prázdná

Po měření počkejte několik minut. Nějakou dobu trvá, než se veškeré informace přenesou do aplikace, z aplikace na server a zpět.

Ujistěte se, že je váš smartphone připojen k internetu (přes mobilní internet 3G / 4G nebo Wi-Fi.) Zpracování výsledků EKG pro funkci "trenér" není možné uskutečnit bez přenosu dat.

Zpracování dat EKG trvá příliš dlouho

Zkontrolujte rychlost vašeho internetového připojení.

Rady virtuálního trenéra se rychle změnily, ačkoli dvě měření EKG proběhly s krátkou prodlevou

Je důležité, aby měření probíhalo přesně podle pokynů pro měření EKG. Pokud měření neprobíhá správně podle pokynů, mohou se jednotlivá měření lišit, ačkoli proběhly s krátkou prodlevou. Výsledek měření ovlivňuje jak závěry virtuálního "trenéra", tak samotný kardiogram.

Měření EKG je ve výsledcích zaznamenáno zkráceně, nepravidelně, nebo bez výrazných křivek

Ujistěte se, že měření EKG proběhlo přesně podle pokynů. Zajistěte, aby se při měření EKG nezobrazovalo upozornění "špatný kontakt". Ujistěte se, že nosíte náramek na ruce (pravé či levé), jak jste zvolili v aplikaci v sekci "umístění zařízení". (EKG je vhodné měřit s náramkem nasazeným na levé ruce).

Poslal/a jsem výsledky měření EKG mému lékaři, ale dostal/a jsem odpověď, že toto měření není užitečné

Smart Coach není zdravotnické zařízení. Nedoporučujeme jej používat pro lékařské účely. To však neznamená, že toto měření EKG není užitečné.

Funkce "trenér" funguje na základě zpracování přijatých dat EKG pomocí AI (umělé inteligence) a strojového učení.

Vyhodnocení, rady jsou poté k dispozici v sekci "trenér" v aplikaci Canyon Life. Tato funkce vám poskytne pomoc při individuálním tréninku.

Měření EKG se nezaznamenalo

Ujistěte se, že postupujete přesně podle pokynů na obrazovce smartphonu nebo náramku. Přiložte opačný prst na vnější kontakt. Během měření by se ruce neměly dotýkat. Náramek by měl těsně přiléhat k zápěstí, aby byl senzor v dostatečném kontaktu s pokožkou. Zkontrolujte, zda je váš náramek spárovaný se smartphonem prostřednictvím aplikace Canyon Life. Náramek slouží pro měření EKG, vyhodnocení se vám zobrazí v aplikaci Canyon Life, není možné zobrazit vyhodnocení měření EKG, pokud není náramek spárován s aplikací.


Pomohl Vám tento článek?